Nieuws

Schriftelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk voor lage WW-premie

11 december 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) eist voor de lage WW-premie een schriftelijk arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Minister Koolmees geeft werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om ervoor te zorgen dat er een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig is.

verwerkersovereenkomst

Voorwaarden voor lage WW-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wab in werking, waaronder de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Een werkgever betaalt vanaf dat moment een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. Om de lage WW-premie af te mogen dragen, dient er een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum te zijn die door beide partijen is ondertekend en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de lage WW-premie (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst) is voldaan.

Coulance regeling

Werkgevers krijgen van Minister Koolmees drie maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit heeft de Minister in een brief aan de Kamer laten weten. Concreet betekent dit het volgende. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In deze situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’.

Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet. Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Bron: Rijksoverheid

Margo Leemans
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: