Nieuws

Schrijf u in voor bijeenkomst 'Drie jaar sociaal domein'

Op woensdag 29 november organiseert de VGN de ledenbijeenkomst ‘Drie jaar sociaal domein: ‘Waar staan we nu en waar willen we heen?’ Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op drie jaar sociaal domein. Waar staan we als gehandicaptenzorg? In hoeverre worden de doelen van de Wmo, de Jeugdwet en de Partici­patiewet voor burgers met een beperking nu gerealiseerd? Ook kijken we vooruit. Wat zijn de stap­pen die nog moeten worden gezet om burgers met een beperking echt te laten participeren? Wat zetten we vanuit de gehandicaptenzorg op de agenda met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen?

De genodigden zijn medewerkers van VGN-leden die op strategisch niveau betrokken zijn bij het sociaal domein, bijvoorbeeld als bestuurder of als directeur.

Kim Putters hoofdgast

Prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, is tijdens deze bijeenkomst onze gast. Wij hebben hem gevraagd zijn visie op de transitie in het sociaal domein met ons te delen. 

In gesprek over het Sociaal Domein

De bijeenkomst is interactief van aard. De genodigden zijn medewerkers van VGN-leden die op strategisch niveau betrokken zijn bij het sociaal domein, bijvoorbeeld als bestuurder of als directeur. Er zijn ook gemeenten, cliëntenorganisaties en andere stakeholders uitgenodigd, zodat we ons gesprek over het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven kunnen voeren.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 29 november in de Colour Kitchen in Utrecht (Zuilen). U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur start het programma en duurt tot 12.30 uur, waarna u aansluitend van een lunch kunt genieten. U kunt zich hieronder aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt.