Nieuws

Spoed: laatste loodjes kostprijsonderzoek!

kostenprijsonderzoek

De formele data-uitvraag voor het kostenonderzoek Wet langdurige zorg om te komen tot kostprijzen is afgerond.  Naar aanleiding van de data-uitvraag is een zeer groot deel van de instellingen aan de slag gegaan met het aanleveren van data. Op dit moment is door 97% van de instellingen een template aangeleverd. Voor 65% van de instellingen kan hiermee een kostprijs worden berekend, wat betekent het dat de template voldoet aan de gevraagde vereisten (zowel qua juistheid en volledigheid, als qua logica). Vanuit KPMG, de NZa en de VGN willen we u hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die u als instelling heeft gestopt in het kostenonderzoek.

KPMG is op het moment druk bezig met het analyseren van de templates om tot (generieke) kostprijzen te komen. Tijdens deze analyses werd duidelijk dat lang niet alle aangeleverde templates even bruikbaar en volledig zijn. Aanbieders waar dat voor geldt zijn de afgelopen weken langs verschillende wegen benaderd om de aangeleverde gegevens te optimaliseren.

Oproep

Heeft u uw template geüpload, maar geen bericht ontvangen dat uw template (inmiddels) voldoet aan de uitgevoerde checks? Neem dan zo snel mogelijk contact op met KPMG via kostprijzennza@kpmg.nl om de benodigde aanpassingen op te vragen en af te stemmen. Wij vragen u dit snel te doen, aangezien de helpdesk en daarmee ook de mogelijkheid tot het aanleveren van een nieuwe template sluit op 1 december aan het einde van de dag.

Een template dat fouten bevat, kan door KPMG niet worden verwerkt tot kostprijzen. Dat betekent dat KPMG u dan ook geen inzicht kan geven in uw kostprijzen ten opzichte van de benchmark. Wel is het zo dat uw template – ook in geval van fouten – waardevol is voor het onderzoek en gebruikt wordt in verschillende analyses, bijvoorbeeld voor het toewijzen van de aantal uren inzet aan de verschillende prestaties.

Heeft u vragen over uw template of over het proces? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van de KPMG Helpdesk. De telefonische helpdesk is gesloten, maar u kunt de helpdesk tot en met 1 december nog via mail bereiken (kostprijzennza@kpmg.nl). Mocht u telefonisch contact met de helpdesk willen hebben, dan kunt u dit aan de hand van een mailtje aangeven.