Nieuws

Staatssecretaris Van Ark: Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

07 februari 2018

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil (overheids)werkgevers stimuleren om mensen met een beperking duurzame banen te bieden zodat er een samenleving komt waarin het normaal is dat iedereen meedoet, aldus haar pleidooi in de Cedris-lezing op 5 februari. Ze wil een samenwerkingsverband tussen bestuurders, deskundigen en betrokkenen om de overgangen van dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook tijdens het Algemeen Overleg over Participatie  op 8 februari noemde de staatssecretaris de werkgroep om oplossingen voor een soepele overgang uit te werken. De VGN heeft aangeboden om hierin mee te denken.

Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een vangnet als het even wat minder gaat, aldus Van Ark. De staatssecretaris nodigt de partijen uit om samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkgroep op te richten.

Oplossingen

De VGN is blij met het pleidooi van de staatssecretaris en herkent veel in haar standpunten. In aanloop naar het Algemeen Overleg over de Participatiewet op 8 februari, vragen we in een brief aan de Tweede Kamer de kansen op werk voor mensen met een beperking te stimuleren. We pleiten voor de volgende oplossingen:

  • Mensen met een beperking hebben ook recht op een leven lang leren. Wij pleiten voor het investeren in ontwikkelingstrajecten op maat als vast onderdeel van de integrale ondersteunings- of toekomstplannen die gemeenten met jongeren met een beperking opstellen.
  • Maak van beschut werk een opstap naar regulier werk. Beschut werk in combinatie met dagbesteding vanuit de Wmo is een uitstekende combinatie om mensen te begeleiden naar (deels) betaald werk.
  • Zorg voor een volwaardig inkomen. Wij vinden het belangrijk dat werken altijd moet lonen, dat motiveert mensen met een beperking tot het nemen van een volgende stap.

Een soepele overgang van dagbesteding naar werk

Tijdens het Algemene Overleg van 8 februari stelden de Kamerleden vragen over de inzet beschut werk als opstap naar betaald werk en het belang van individuele ontwikkelingstrajecten voor mensen met een beperking. Rens Ramekers (D66) stelde een “WIJSplan” voor waarin Werk, Inkomen Jeugdhulp en Onderwijs in een integrale aanpak worden gecombineerd. In haar reactie gaf staatssecretaris Van Ark aan te willen werken aan een soepele overgang van dagbesteding naar werk. Hierbij moeten mensen ook stappen terug kunnen doen als het leven dat vraagt. In haar betoog verwees de staatsecretaris onder andere naar bovengenoemde oplossingen die de VGN in haar brief heeft voorgesteld. Zij wil hier een werkgroep voor inrichten om dit nader uit te werken.

De volledige VGN-brief aan de Tweede Kamer en de toespraak van de staatssecretaris kunt u vinden in de bijlagen.

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: