Nieuws

Subsidieoproepen lokale aanpak personen met verward gedrag

Het ZonMw-Actieprogramma 'lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG)' draagt bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Binnen dit actieprogramma kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende projecten.

Tot 30 mei 2017, 14.00 uur kan subsidie worden aangevraagd voor het (regionaal) implementeren en (door)ontwikkelen van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid van mensen met verward gedrag.

Tot 6 juni 2017, 14.00 uur kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor:

  • Stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag: voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de Bouwstenen voor de lokale aanpak van verward gedrag óf voor het opstellen van een plan van aanpak voor het toepassen van álle bouwstenen
  • Pilotprojecten sluitende aanpak zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag: voor het in de praktijk toepassen álle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag
  • Experimentele projecten vervoer voor mensen met verward gedrag.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen of het actieprogramma? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten van ZonMw:

woensdag 17 mei 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in Rotterdam (inloop vanaf 9.30 uur)
woensdag 24 mei 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in Nijmegen (inloop vanaf 9.30 uur)