Nieuws

Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoersproject? Vraag dan nu subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.

Via het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw kunt u subsidie aanvragen om één of meer bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen.

Nieuwe subsidieronde

Na succesvolle eerdere rondes heeft ZonMw opnieuw een subsidieronde uitgeschreven. U kunt projectvoorstellen indienen voor:

  • Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag
  • Stimuleringsprojecten voor één of enkele bouwstenen
  • Experimentele vervoersprojecten voor Bouwsteen 7: passend vervoer

Deadline

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 12 september 2017 om 14.00 uur.
De subsidieoproepen worden jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen.

Informatiebijeenkomst

Heeft u vragen over de subsidieoproepen of het actieprogramma? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 30 augustus van 10.00 tot 13.00 uur in Amersfoort.
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldformulier

Meer informatie
Zie ook