Nieuws

Symposium In Dialoog: Leven met een licht verstandelijke beperking in een ingewikkelde samenleving

Op vrijdag 13 april organiseert de VGN het symposium In Dialoog met als thema ‘Leven met een licht verstandelijke beperking in een ingewikkelde samenleving’. In Dialoog belooft een boeiende bijeenkomst te worden met een interessante mix aan sprekers die, o.l.v. Pieter Hilhorst, het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. 


Femke Halsema, voorzitter VGN, zal het symposium openen. Eén van de sprekers is Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. 

Maatschappelijk vraagstuk
Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die het zonder professionele ondersteuning niet zelfstandig redt, neemt sterk toe. In deze tijd wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en verwacht dat er een groot netwerk is van mensen die kunnen helpen. Tegelijkertijd wordt onze samenleving complexer, bijvoorbeeld door digitalisering. 

Een belangrijk deel van de problemen waar deze mensen tegen aan lopen, bijvoorbeeld schooluitval, schuldenproblematiek of dakloosheid zijn niet alleen met ‘zorg’ op te lossen en vragen om een integrale aanpak. Integraliteit is ook het streven van de centrale en lokale overheden en van de maatschappelijke partijen, maar in de praktijk schiet dit nog vaak tekort.

Als Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zien we deze ontwikkeling als een maatschappelijk vraagstuk. Tijdens In Dialoog bespreken we de vraag of een steeds grotere groep mensen die meer tijd nodig heeft en kwetsbaar is, een beroep moet doen op professionele ondersteuning? Maar ook over wat er verbeterd kan worden om de samenleving toegankelijker te maken? En hoe voorkomen dat er meer profes­sionele ondersteuning nodig is en wat kan gedaan worden aan preventie? 
Aan de bijeenkomst werken mee: Xavier Moonen (bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Yangdan Go en Perez Dalloe (ervaringsdeskundigen Cordaan), Caron Landzaat (ervaringsdeskundige LFB), Johan de Vries (beleidsmedewerker Amsterdam), Nihat Kahveci (begeleider Middin), Irvin Wanga (ervaringsdeskundige Middin), Michiel Vermaak (Arts voor Verstandelijk gehandicapten Zuidwester en Veiligheidshuis Rotterdam), Gertrude van den Brink (bestuurder Middin), Cornel Vader (bestuurder Leger des Heils) en Yolan Koster (wethouder in Woerden).

Datum
Het programma duurt van 10.00 tot 12.30 uur, aansluitend kunt u van een lunch genieten. De inloop is vanaf 9.30 uur in het Muntgebouw in Utrecht.
Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor bestuurders en beleidsmaker van aanbieders in de gehandicaptenzorg, gemeenten, politieke partijen, ministeries, cliënten- en belangenorganisaties die betrokken zijn bij dit thema.