Nieuws

Terugkoppeling HR-netwerkdag 17 september

netwerk

Tijdens een 12-tal workshops is deze midddag veel met elkaar uitgewisseld, van commentaar voorzien en zijn (nieuwe) ideeën ontstaan. Zelf kijken we terug op een inspirerende middag waarin we het ook erg leuk vonden jullie te spreken én te zien! Dank daarvoor! 
Hieronder volgt kort de inhoud van de gegeven workshop en wat er besproken is. Apart zijn de presentaties (zie onderaan deze pagina, in PDF) meegegeven.

 • Effectief opleiden van zij-instromers

Binnen de gehandicaptenzorg worden actief zij-instromers geworven. Maar zijn zij meteen vakbekwaam? Zij-instromers moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de kwaliteit naar de cliënten te kunnen waarborgen. Tijdens deze workshop zijn een aantal mogelijkheden geschetst waarin organisaties zo effectief mogelijk zij-instromers opleiden en waarbij wordt voldaan aan gestelde criteria voor vakbekwaamheid, registratie en het inwerken in gebruikte methodieken en werkwijze van de organisatie.
De presentatie geeft daar een goed beeld van. Een aantal leden wil samen met HaKa deze methode gaan toepassen en ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 • Statushouders als zij-instroom

De komst van vluchtelingen leidt tot veel positieve energie in onze samenleving. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan die zich inzetten voor vluchtelingen en ruimte bieden voor ontmoeting. Wel is het voor zowel grote als kleine organisaties een uitdaging om de energie vast te houden. Praktische dilemma’s aan en botsende verwachtingen bovenop de relatie met gevestigde organisaties en instituties zijn lastig.
Tijdens deze workshop zijn handvatten uitgewisseld om daarmee om te gaan. De presentatie geeft hier meer inhoud aan.

 • Kun je verzuim voorkomen?

Een stijgend ziekteverzuim heeft een aantal negatieve effecten die een sneeuwbaleffect veroorzaken. De werkdruk en de kosten nemen toe, terwijl het gevoel van veiligheid afneemt. Dit levert een hoger verloop op. Precies hetgeen je wilt voorkomen in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Het verzuim bij Philadelphia is één van de laagste in de branche, terwijl zij één van de grootste organisaties zijn. En daar hebben ze hard voor gewerkt. In de workshop deelden zij hun visie op verzuim, hun verzuimaanpak en hoe zij verzuim voorkomen door te investeren in geluk en werkplezier en bieden zij een doorkijkje naar de toekomst.

 • Onderwijs op maat

Het huidige beroepsonderwijs is ingericht om jongeren na de middelbare school op te leiden tot een MBO of HBO-opleiding die hen als beginnend beroepskracht toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Voor volwassenen is echter een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de beroepspraktijk. ASVZ heeft hier al enge jaren ervaring mee opgebouwd door te werken met leereenheden, in gezamenlijkheid met een EVC-bureau en een onderwijsinstelling. In deze workshop is hierover meer informatie gegeven over de werkwijze en is laten zien in welke grotere landelijke ontwikkeling dit een rol speelt, namelijk rondom Leven lang ontwikkelen.

 • Inclusief werken als oplossing

Het kunnen meedoen van mensen met beperkingen staat in de gehandicaptenzorg centraal. Op basis van de banenafspraak moeten 1,93% van de banen worden ingevuld door mensen met beperkingen. De VGN heeft hiervoor een akkoord gesloten met o.a. VWS, SZW, en Divosa. Hoe kun je deze afspraak invullen voor je eigen organisatie en tegelijkertijd arbeidsmarkttekorten verminderen? Met de opleiding tot het branchediploma Woonhulp is het mogelijk om mensen met beperkingen een betaalde baan aan te bieden. Gemiva SVG laat zien hoe zij dit hebben gerealiseerd en ondersteunt bij het maken van de eerste stap. Als primeur ontvang je de Ondersteuningsklapper van SZW met een helder overzicht van alle regelingen en subsidiemogelijkheden rond inclusief werk.

 • CAO inzet 2019

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Wij bespraken de voorgenomen inzet voor de onderhandelingen.

 • Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Door het hele land zijn regionale actieplannen opgesteld om tekorten aan te pakken, ook wel RAAT’s genoemd. Maar hoe kun je hier optimaal gebruik van maken? In deze workshop krijg je de ins en outs van deze actieplannen en vertelt Zorgplein Noord je meer specifiek over het actieplan voor Groningen, Drenthe en Friesland. Wie weet wat andere regio’s hier nog van kunnen leren!

 • Zichtbaarheid op de arbeidsmarkt

Het ministerie van VWS bereidt een landelijke arbeidsmarktcampagne voor. In deze workshop wordt de aanpak van VWS toegelicht en we gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen ervan voor onze branche. Hoe zorgen we ervoor dat de gehandicaptenzorg zichtbaar wordt én hoe krijgen wensen van organisaties hierin een plaats? Voor zij-instromers zetten we de Facebookcampagne ‘Wàt een vak!’ door. 

 • EVC jeugdhulp en jeugdbescherming

In de jeugdwet is bepaald dat alle jeugdprofessionals van hbo-niveau of hoger zich moeten registreren. Registreren kan in het register van SKJ. Aan deze registratie zijn strenge opleidingseisen gesteld. Om professionals die zich nu niet direct kunnen registreren in het beroepsregister de mogelijkheid te geven aan te tonen dat zij over de benodigde competenties beschikken is een EVC-standaard beginnend hbo jeugd- en gezinsprofessional opgesteld. Via de EVC-route kunnen de professionals zich alsnog registreren.

 • Hoe krijg ik tevreden medewerkers?

Organisaties die goed in contact staan met hun eigen medewerkers presteren beter en zijn leuker om voor te werken. Als organisatie kun je zo je medewerkers aan je binden. Stichting de SIG is in 2018 verkozen tot beste werkgever in de gehandicaptenzorg.

 • Kennisplein Gehandicaptensector als oplossing

In de gehandicaptenzorg is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein wil dit veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt. Maar ook digitaal via deze website of onze sociale media.

 • Leren is leuk via de VGN Academie!

Hoe maak je leren leuk en onderdeel van het dagelijkse werk? Dat is een uitdaging die 29 gehandicaptenzorgorganisaties gezamenlijk hebben opgepakt. Binnen de VGN Academie ontwikkelen zij digitale en blended opleidingen die bestaan uit kleine leereenheden die ook los te volgen zijn. In deze interactieve workshop laten we zien hoe zij dit doen en verkennen we wat werkplekleren/digitaal leren voor uw organisatie kan betekenen.