Nieuws

Tweede tijdvak SectorplanPlus Zorg & Welzijn nu geopend

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. Vanaf 1 mei is het tweede tijdvak SectorplanPlus geopend, waar vanaf 15 mei tot en met 15 juni aanvragen ingediend kunnen worden door werkgevers.

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, net als in het eerste tijdvak op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn. 

Verdeling 1e tijdvak bekend
Vanuit de Gehandicaptenzorg hebben 113 werkgevers ingetekend op het eerste tijdvak, voor in totaal een gereserveerde subsidie van € 14,5 miljoen. Het aantal deelnemers voor de Gehandicaptenzorg bedraagt iets meer dan 10.500.
Over alle branches hebben ruim 1.250 werkgevers ingetekend op dit eerste tijdvak. Daarom heeft de Minister van VWS besloten het bedrag voor dit eerste tijdvak te verhogen van € 30 miljoen naar € 80 miljoen. Met dit bedrag worden naar verwachting zo’n 58.500 scholingstrajecten, met cofinanciering, uitgevoerd. Ongeveer 2/3 van de subsidie komt beschikbaar voor organisaties die actief zijn in de VVT sector, het overige bedrag komt beschikbaar voor de overige sectoren binnen Zorg en Welzijn.

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Document