Nieuws

Uitnodiging reflectiesessies Leerprogramma LVB

Op 11 en 24 september organiseert de VGN vier reflectiesessies die voortkomen uit het Leerprogramma LVB. De reflectiesessies bestaan uit twee dagen waarin we vier thema’s behandelen, namelijk Wonen, Werken, Inkomen & Schulden en Duurzame Relaties. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Wat ging vooraf?

De reflectiesessies komen voort uit het Leerprogramma LVB dat de VGN organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden. Doel van het programma is om te leren en ontwikkelen van en met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) om te komen tot betere hulp, maar vooral ook een betere verbinding te organiseren tussen de verschillende domeinen (denk aan wonen, leren, werken) voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Casuïstiek vormt daarom de basis van het leerprogramma.

Op 6 februari jl. is tijdens een bestuurlijke kick-off van het Leerprogramma LVB de problematiek rondom de thema’s wonen, werken, inkomen & schulden en duurzame relaties verkend. Een aantal deelnemers heeft interessante casuïstiek aangeleverd. Het Sociaal Hospitaal van het Instituut door Publieke waarden werkt aan het oplossen van deze casuïstiek zodat we kunnen zien waar mensen met een LVB vastlopen in het huidige systeem. Deze lessen gaan we expliciet maken tijdens de reflectiesessies.

Voor wie?

Uw inbreng bij de reflectiesessies is belangrijk. Bestuurders, managers en professionals van de leden van de VGN zijn daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de reflectiesessies, evenals partijen die betrokken zijn bij de casus. Dit kunnen bijvoorbeeld ambtenaren zijn van de gemeente, maar ook medewerkers van woningcorporaties, het UWV of andere zorgaanbieders. Deze partners kunt u zelf uitnodigen aan de hand van deze uitnodiging. Ook zijn een aantal vertegenwoordigers van een aantal landelijke organisaties uitgenodigd voor de reflectiesessies.

Aanmelden en data

U kunt zich aanmelden voor alle sessies, maar de sessies ook afzonderlijk volgen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier onderaan dit artikel. Ook kunt u aangeven of u van de lunch gebruik maakt. 

Woensdag 11 september
09.00-12.00 Werken
13.00-16.00 Inkomen & Schulden

Dinsdag 24 september
09.00-12.00 Duurzame Relaties
13.00-16.00 Wonen

De locatie van de bijeenkomsten is de Blikopener, Grebbeberglaan 15 in Utrecht. 

Vervolgbijeenkomsten: Save the date

Als vervolg op de reflectiesessies worden er drie praktijklabs georganiseerd waarin we met de input uit de reflectiesessies nieuwe handelingsperspectieven gaan ontwikkelen. Graag delen we de data van de praktijklabs alvast met u, zodat u deze data in uw agenda kan reserveren. Ook bij de praktijklabs zijn bij de casus betrokken partners van harte welkom.

De handelingsperspectieven worden vervolgens uitgewerkt tot businesscases. Op 14 januari 2020 organiseert de VGN een bijeenkomst waarin we alle businesscases pitchen aan de leden van de
VGN, en partijen die gedurende het traject betrokken zijn geraakt en geïnteresseerd zijn in de uitkomst. Een uitnodiging en meer informatie volgt in september.
Maandag 28 oktober, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 1
Dinsdag 5 november, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 2
Donderdag 14 november, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 3
Dinsdag 14 januari, 13.00-17.00 uur, Slotbijeenkomst