Nieuws

Uitnodiging werksessie lokale lobby 'Boodschap in het college-akkoord'

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding hierop en als ondersteuning van de lokale lobby van uw organisatie, organiseert de VGN voor haar leden drie regionale werksessies over lokale lobby. Tijdens deze werksessies staat het thema ‘Boodschap in het college-akkoord’ centraal. 

Als gevolg van decentralisatie zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering van de Participatiewet voor burgers met een beperking. De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn de eerste verkiezingen na de decentralisaties, waarbij kiezers kunnen oordelen over hun gemeenten op het gebied van het sociaal domein. Na de verkiezingen wordt nieuw gemeentelijk beleid vastgesteld voor vier jaar.

Om invloed uit te oefenen op het beleid in uw gemeente, is lokale belangenbehartiging van belang. Hierbij is de timing en kennis van het proces van belang, maar een goede boodschap is minstens zo belangrijk. In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen en de college-onderhandelingen bieden we daarom een werksessie lokale lobby aan met als focus ‘Jouw boodschap in het college-akkoord’. De werksessies worden verzorgd door een trainer van Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA).

Inhoud werksessie

Zowel een nieuwe gemeenteraad als de onderhandelingen voor het college-akkoord bieden veel mogelijkheden voor lokale belangenbehartiging. Maar hoe brengt u het beste uw boodschap over? En hoe maakt u eigenlijk een goede kernboodschap? Na de werksessie bent u in staat een goede kernboodschap op te stellen en uit te dragen, zodat u op efficiënte en overtuigende wijze met politici in gesprek kunt gaan. Bovendien kunt u deze inzichten gebruiken om uw boodschap in het college-akkoord te krijgen. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor individuele vragen en het delen van ervaringen wat lokaal al aan activiteiten gebeurt en is bedacht.

Voor wie?

De werksessie is interessant voor bestuurders, directeuren, managers en beleids- en communicatieadviseurs die zich op strategisch niveau bezighouden met het sociaal domein.

Aanmelden

Er wordt gewerkt in een groep van maximaal 20 deelnemers. Aanmelding worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Voor leden van de VGN zijn er geen kosten aan verbonden. U kunt zich hieronder aanmelden. Graag vragen wij u, indien mogelijk, de twee vragen in te vullen. 

U kunt kiezen uit één van de volgende mogelijkheden:

  • Werksessie 1 in Utrecht op 12 december 2017
  • Werksessie 2 in Den Bosch  op 18 januari 2018
  • Werksessie 3 in Zwolle op  25 januari 2018
    Alle bijeenkomsten zijn van 13.00-17.00 uur, voorafgaand om 12.30 is er gelegenheid om van een lunch gebruik te maken.