Nieuws

VACATURE Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) in werking. In dat kader wordt een klachtencommissie opgericht. Hiervoor zijn we op zoek naar leden.

Hand houd bordje omhoog met tekst wer're hiring

Op grond van de Wzd zijn zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie die is ingesteld door één of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en één of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders. De klachtencommissie beoordeelt klachten over een aantal specifieke onderwerpen die in de Wzd worden genoemd. Het betreft in hoofdzaak onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. 

De VGN heeft er samen met Ieder(in), LSR en KansPlus voor gekozen om samen met ActiZ en LOC een klachtencommissie voor de Wzd op te richten. Deze commissie heeft de naam KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg gekregen, afgekort: KCOZ.

Lees hier meer over de vacature.

Deze pagina is een onderdeel van: