Nieuws

Versoepeling beleid vaste reiskostenvergoeding

16 april 2020

Het ministerie van Financiën heeft in een besluit van 14 april 2020 een versoepeling aangebracht met betrekking tot de betaling van de vaste reiskostenvergoeding. Als een werkgever een vaste reiskostenvergoeding aan werknemers betaalt, die vanwege de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, dan mag hij deze vergoeding onbelast blijven betalen zolang de crisismaatregelen gelden. Gedurende die periode mag de werkgever uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd is. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

trein

De crisismaatregelen gelden tot en met 28 april 2020. Volgende week maakt het kabinet bekend of de crisismaatregelen worden verlengd, en zo ja, in welke vorm. Als de huidige maatregelen, met name het zoveel mogelijk thuiswerken, worden verlengd, dan mag u ook na 28 april de vaste reiskostenvergoeding blijven betalen uitgaande van het reispatroon waarop deze vergoeding is gebaseerd.

Bron: AWVN