Nieuws

Vervallen wettelijke vakantie-uren per 1 juli 2019

08 mei 2019

Er geldt een vervaltermijn voor wettelijke vakantie-uren (artikel 7:640a BW). Concreet betekent het dat vakantie-uren die in een bepaald jaar worden opgebouwd een half jaar na het opbouwjaar komen te vervallen indien ze niet zijn opgenomen.

Een werknemer die in 2018 wettelijke vakantie-uren krijgt toegekend, kan deze vakantie-uren nog opnemen tot en met 30 juni 2019. Na deze datum komen de vakantie-uren, die de werknemer in 2018 heeft opgebouwd, te vervallen. 

Niet in staat om vakantie-uren op te nemen

Als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is om de wettelijke vakantie-uren op te nemen voor het einde van de vervaltermijn, dan krijgen deze dagen een verjaringstermijn van vijf jaar, aansluitend op het opbouwjaar. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij de werknemer om medische redenen niet in staat is geweest om zijn minimum vakantierecht te benutten. Ook kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor de werknemer niet al zijn vakantie-uren heeft kunnen opnemen. Hiervan kan sprake zijn als het door het toedoen van de werkgever niet mogelijk is geweest om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld omdat het te druk is. 

Overige afspraken

Daarnaast kunnen werkgever en werknemer samen regelen dat de vervaltermijn wordt verlengd tot langer dan zes maanden. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd (artikel 7:640a BW), bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Eventueel kan de werkgever ook afspraken maken met de ondernemingsraad (OR) over het verlengen van de vervaltermijn. Hiertoe heeft de OR instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR. Daarnaast heeft de werkgever de individuele instemming van de werknemer nodig. Hij kan deze instemming verkrijgen door in de arbeidsovereenkomst met de werknemer een zogenaamd incorporatiebeding op te nemen. Hiermee regelt de werkgever dat alle regelingen die de werkgever met de OR maakt, onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Uiteraard is het verstandig om in dit incorporatiebeding te regelen dat wanneer een regeling met de OR gewijzigd wordt, deze wijziging onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.  

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

Deze pagina is een onderdeel van: