Nieuws

VGN: Wlz moet cliëntgerichter, persoonsvolgender en regelarm

De VGN heeft in een brief de leden van de Tweede Kamer opgeroepen bij de staatssecretaris aan te dringen op een meer cliëntgerichte, persoonsvolgende en regelarme Wlz. Op 24 november debatteert de Vaste commissie voor VWS met de staatssecretaris over de Wlz.

Uitgangspunten

De VGN vindt, aansluitend bij de uitgangspunten in het VN verdrag, dat elk persoon met een beperking een waardevol leven moet kunnen leiden. Belangrijke uitgangspunten voor een waardevol leven zijn keuzevrijheid en zorg op maat. Begin november heeft de VGN in een brief over systeemdwang al voorbeelden genoemd van waar dit schuurt, zowel binnen als tussen de domeinen. Voor de Wlz geldt dat zorg op maat wordt vormgegeven met keuzevrijheid en persoonsvolgende zorg. Daarnaast dient de Wlz zo regelarm mogelijk te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de inkoop.

Keuzevrijheid en persoonsvolgendheid

De VGN is blij met het experiment persoonsvolgende zorg dat in 2017 in Rotterdam van start gaat. Wij roepen de Kamerleden op in te zetten op uitrol van de experimenten vóór 1 juli 2017, zodat het in de inkoop 2018 kan worden meegenomen. Daarnaast vragen we om ook voor de beperkte groep Wlz kinderen die passend onderwijs volgen, zorg op maat mogelijk te maken.

Kwalitatieve goede en verantwoorde zorg

De VGN vindt dat de sector met de kwaliteitsagenda en het vernieuwde kwaliteitskader grote  stappen heeft gezet om de zorg professioneler te maken en verder te verbeteren. Daarbij keren we  terug naar waar het eigenlijk om gaat, namelijk zorg en dienstverlening die aansluit bij de vraag van de cliënt. Zoals ook de staatssecretaris heeft aangegeven bij de lancering van de kwaliteitsagenda: de basis is op orde, maar verbeteren blijft wenselijk.

Regelarm

Naast de uitrol van de goede resultaten van de experimenten regelarme zorg (ERAI), pleit de VGN voor uniformering van de zorginkoop en het afsluiten van meerjarenafspraken die ook over de tarieven gaan. Wij vragen de Kamer om bij de staatssecretaris aan te dringen om dit met een Algemene maatregel van Bestuur zorginkoop te regelen.

Toegang

Tot slot vraagt de VGN wederom aandacht voor het aparte afwegingskader voor kinderen en het onderzoek naar de knelpunten bij jongeren van 18 – 23 jaar.

Document