Nieuws

VGN zoekt innovaties voor Gehandicaptenzorgprijs

De VGN heeft de inschrijving voor de Gehandicaptenzorgprijs 2016 geopend. Producten die de praktijk van de gehandicaptenzorg verder professionaliseren komen in aanmerking voor de prijs. Voorbeelden hiervan zijn een handreiking, methodiek, leerboek en spel. Aanmelden kan tot 29 april 2016.
Update: de inschrijving van de Gehandicaptenzorgprijs 2016 is inmiddels gesloten.

De VGN roept iedereen op om na te denken over welk product in aanmerking kan komen voor de prijs. Daarbij gelden wel inzendingscriteria, zoals dat het om een afgerond praktijkproduct moet gaan. Een ander criterium is dat het product door een medewerker van een gehandicaptenzorgorganisatie is ontwikkeld.

Daarnaast gelden inhoudelijke beoordelingscriteria die worden getoetst door een vakjury onder voorzitterschap van Martin Boekholdt, voorzitter van de landelijke stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De jury besteedt speciale aandacht aan de manier waarop het product de medewerkers in de zorg helpt hun werk goed te doen.

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. In de bijlage vindt u de criteria. Update: de inschrijving is inmiddels gesloten!

Prijs

Op woensdag 2 november wordt de winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2016 bekendgemaakt tijdens de Kennismarkt in Ede. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk. Voor de twee andere genomineerden is er een geldbedrag 2.500,-. Daarnaast worden er enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

Eerdere winnaars

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in 2016 voor de zesde keer. Eerdere praktijkproducten die in de prijzen vielen, zijn het boek ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’ van Jet Isarin van Koninklijke Kentalis en het spel ‘Weten, vergeten en ….begeleiden’ van Arianne Uijl-Bleijenberg van ASVZ.

Kennisbeleid

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in het kader van haar kennisbeleid om  gehandicaptenzorgorganisaties te stimuleren tot kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers.

De VGN roept iedereen op om na te denken over wie in aanmerking kan komen voor de Gehandicaptenzorgprijs 2016.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Judith Dubero, jdubero@vgn.nl of 06-1320 3921.