Nieuws

Visiebijeenkomsten op weg naar 2030 wegens succes verlengd

Wat is jouw droom voor 2030? En hoe komen we van dromen naar samen doen? Die vragen staan centraal bij de twaalf Visie-bijeenkomsten die de VGN dit jaar organiseert voor haar leden. Met in totaal 46 deelnemende zorgorganisaties zijn de bijeenkomsten een succes en een inspiratie om de nieuwe toekomstvisie verder - en vooral ook gezamenlijk - vorm te geven. Leden die zich niet hebben ingeschreven voor een bijeenkomst, krijgen binnenkort alsnog een kans.

samenwerken

De kracht van de gemeenschap

De VGN heeft samen met een groot aantal partijen waaronder zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, maar ook mensen met een beperking, ouders en verwanten, een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld: Visie 2030. Het hart, de kern, van die visie is dat Nederland in 2030 een samenleving heeft waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol leven leiden, ongeacht de zwaarte van een beperking. Het creëren van ontmoetingen en de kracht van de gemeenschap zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samen op weg

Om die visie te bespreken met de lidinstellingen en verder vorm te geven, organiseert de VGN dit jaar in totaal 12 bijeenkomsten Op weg naar 2030. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. De sessies duren een dagdeel, waarin met een interactief programma gesproken wordt over de toekomst van de gehandicaptenzorg, de uitdagingen, de zorgen, de mooie voorbeelden, de trots en de kracht die er in de gehandicaptenzorg is. Belangrijk onderdeel is ook het verkennen waar zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, maar ook ouders en verwanten en de mensen met een beperking zelf, nog meer met elkaar kunnen samenwerken en coalities kunnen vormen.

Dromen delen

In totaal hebben zich 46 lidinstellingen ingeschreven voor één van de 12 bijeenkomsten. Met maximaal 10 afgevaardigden (ervaringsdeskundigen, medewerkers of bestuurders) per organisatie, nemen zij online deel aan de bijeenkomsten die in een speciaal daarvoor ingerichte studio bij de VGN georganiseerd worden, volgens een vast format. Deelnemers wordt allereerst gevraagd naar hun droom voor 2030. Dat levert elke keer weer mooie inzichten op. Bijvoorbeeld: ‘Dat iedereen zijn talent kan inzetten’, ‘dat mensen meer samenwerken en elkaar helpen omdat dat gewoon is wat je doet’, ‘dat de informatie die je nodig hebt altijd begrijpelijk is’, ‘dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving én dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt’, ‘dat mensen met een beperking een normaal minimum inkomen hebben’.

Uitdagingen en ervaringen

Frank Bluiminck, directeur van de VGN, licht daarna kort Visie 2030 toe en staat stil bij de uitdagingen voor de sector, zoals de steeds complexer wordende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het systeem van wetten en regels. ‘Op de gehandicaptenzorg zijn 17 wetten van toepassing. Het wordt steeds lastiger om goede zorg te verlenen, dus willen we het systeem vereenvoudigen.’ Ook is er bij elke bijeenkomst een ervaringsdeskundige aanwezig vanuit het LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Afwisselend zijn dat Milan Doorenboom, Caron Landzaat, Idman Nur-Voskens en Ellis Jongerius. Zij vertellen niet alleen vanuit hun persoonlijke ervaringen wat zij van Visie 2030 vinden, maar zijn ook gedurende de hele sessie de sidekick van de presentator.

Inzichten en samenwerkingen

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is dat de organisaties in breakout rooms verder met elkaar praten over Visie 2030, de uitdagingen, de persoonlijke ervaringen en de ambities van de organisaties ten aanzien van Visie 2030 en een toegankelijke samenleving, maar ook de urgentie daarvan. Deze ervaringen worden verderop in het programma plenair met elkaar gedeeld. En dat levert mooie, nieuwe inzichten en vaak ook samenwerkingen op. VGN gebruikt alle verworven informatie om de toekomstvisie nog verder - in gezamenlijkheid - vorm te geven, om zo een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

Nieuwe bijeenkomsten

Om de VGN-leden die zich niet hebben aangemeld voor de bijeenkomsten, alsnog een kans te geven om deel te nemen, organiseert de VGN een nieuwe serie bijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Wilt u meer informatie over de visie-bijeenkomsten? Of weet u nu al dat uw organisatie deel wil nemen aan de nieuwe serie bijeenkomsten? Dan kunt u contact opnemen met Sjors de Ruiter: sderuiter@vgn.nl of 06 – 41108409

Meer informatie

Meer informatie over Visie 2030 leest u op onze speciale themapagina en/of in het Visiedocument. Het verhaal van Visie 2030 is leggen we ook uit aan de hand van twee tekenfilms: het verhaal van Jeroen en Aisha. Die films bekijkt u onderstaand.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: