Nieuws

Voorlichtingbijeenkomst VNO NCW nieuwe aanbestedingswet

VNO NCW en MKB-Nederland houden voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking treedt. Het gaat hier om algemene informatie over de nieuwe regels die gelden bij alle aanbestedingen. De bijeenkomst is informatief voor alle ondernemers die inschrijven op aanbestedingen door de overheid maar is niet specifiek gericht op de zorgsector (bijlage uitnodiging). 

Inschrijver op aanbesteding

Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen met de nieuwe regels van doen krijgen bij inschrijving op aanbestedingen door gemeenten. Voor de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,  de zogeheten 2B-diensten, geldt een licht aanbestedingsregime (minder regels). Zie voor meer informatie hierover het VGN artikel: http://www.vgn.nl/artikel/15595 
De voorlichtingsbijeenkomst ziet dus niet specifiek op de 2B diensten.

Eigen inkoop via aanbesteding

Aanbieders van gehandicaptenzorg (AWBZ-instelling) zijn volgens de laatste jurisprudentie zelf niet aanbestedingsplichtig. Het instrument van de aanbesteding kan uiteraard wel gebruikt worden voor de eigen inkoop van producten of diensten. Voor de eigen inkoop is kennis van de nieuwe regels relevant.

In bijlage B varianten staan schematisch de belangrijkste bepalingen die volgens de nieuwe wet gelden voor de 2B diensten, met daarbij een totaaloverzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe aanbestedingswet.

De VNO NCW bijeenkomsten worden op onderstaande data gehouden van 15.30 uur tot 18.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. 

Data:

9 april 2013 in Den Haag

10 april 2013 te Herkenbosch

16 april 2013 te Etten-Leur

17 april 2013 te Oosterbeek

24 april  2013 te Oranjewoud

Contactpersoon
Indien u over de aanbestedingswet vragen heeft kunt u hiervoor terecht bij mw mr T. (Tineke) Donga-Freling tdonga@vgn.nl of 030 273 96 24

Deze pagina is een onderdeel van: