Nieuws

Vraag i.v.m. doorontwikkeling website Zorginzicht.nl

Namens het Zorginstituut Nederland vraag ik jullie aandacht voor onderstaand onderzoek en de vraag of één van jullie (of een collega) interesse heeft om hier aan deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pieter Aarts (pieter@contentkings.nl)

Zorginstituut Nederland is op dit moment bezig met de doorontwikkeling van de website Zorginzicht.nl. Een website die u wellicht kent. Het doel is om de website beter te laten aansluiten bij de behoeften en de taken van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenorganisaties.

Vanuit het Zorginstituut heeft het adviesbureau ContentKings de opdracht gekregen hiervoor onderzoek te doen onder u als gebruikers. ContentKings wil daarvoor graag een workshop houden met een goede dwarsdoorsnede van de drie gebruikersgroepen. 

De volgende aspecten komen in deze workshop aan bod:

  • Wat doet u op dit moment met Zorginzicht.nl?
  • Hoe kan Zorginzicht.nl (nog beter) tegemoet komen aan uw taken en behoeften?
  • Wat zijn concrete vragen van u?
  • Hoe kan Zorginzicht.nl zo goed mogelijk antwoord geven op uw vragen?

De workshop kent een interactieve opzet, duurt maximaal drie uur en vindt plaats op het Zorginstituut in Diemen-Zuid. Het voornemen is deze te plannen op een doordeweekse avond, vanaf 18 uur tot uiterlijk 21 uur. Voor catering wordt uiteraard gezorgd.

We zouden het zeer waarderen als u bereid bent deel te nemen. Uw aanwezigheid en inzet zorgt ervoor dat Zorginzicht.nl de komende tijd doorontwikkeld wordt met een belangrijke inhoudelijke bijdrage vanuit de gebruikers. Daarmee wordt de website beter bruikbaar en vooral relevanter.

  • Vraag 1: Bent u bereid een bijdrage te leveren en deel te nemen aan deze workshop?
  • Vraag 2: Zo ja, wilt u aangeven welke data u beschikbaar bent?

 

Op dit moment zijn de volgende data gepland:

  • Dinsdag 17, woensdag 18 of donderdag 19 januari 2017
  • Dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 januari 2017

Na een eerste inventarisatie zullen we bepalen wie bij de workshop aanwezig kan zijn. We streven uiteraard naar een zo goed en evenwichtig mogelijke aanwezigheid vanuit de drie belangrijkste gebruikersgroepen.