Nieuws

Webinar over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg

Brandblussers, brandveiligheid

Hoe biedt u als zorgorganisatie een brandveilige omgeving aan cliënten en patiënten? Op woensdag 25 september 2019 van 12:00 tot 13:00 uur leert u daar alles over tijdens het webinar over risicogestuurde brandveiligheid van programma De Zorg Brandveilig.

Programma
Brandveiligheidsexperts Lieuwe de Witte (onderzoeker bij Instituut Fysieke Veiligheid), Peter Schut (Partner Octaaf Adviesgroep) en Carel Kijne (onderzoeker bij Crisislab) nemen u mee in risicogestuurde brandveiligheid in de zorg aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen onder andere:

  • Wat houdt risicogestuurd denken en werken in de zorg in?
  • Hoe geef je risicogestuurde brandveiligheid vorm in je eigen organisatie?
  • Hoe benut je de kennis en producten van het programma De Zorg Brandveilig daarbij?
  • Risico’s en oplossingsrichtingen bepalen met BrandWijzer aan de hand van verschillende brandscenario’s

Risico's inschatten met Brandwijzer
BrandWijzer helpt om integraal risico’s in te schatten en af te wegen tegen de samenhang en impact van genomen maatregelen en voorzieningen. De applicatie is ontwikkeld in nauwe afstemming met gebruikers. De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel erachter zijn tot stand gekomen in een samenwerking van toonaangevende brandveiligheidsexperts in samenspraak met zorgprofessionals. Zo is een instrument ontwikkeld dat zowel inhoudelijk gefundeerd als zeer gebruiksvriendelijk is. 

Voor wie 
Het webinar wordt georganiseerd voor iedereen in de die betrokken is bij het thema brandveiligheid in de zorg, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers. Ook is deelname interessant voor iedereen die betrokken is bij toezicht op brandveiligheid in de zorg, zoals personen werkzaam in de veiligheidsregio’s, bij gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Meer informatie en inschrijven
Het webinar vindt plaats op 25 september van 12:00 tot 13:00 uur. Na aanmelding vooraf kunt u het webinar live volgen en vragen aan de experts stellen. U heeft alleen een computer met internetverbinding en geluid / koptelefoon nodig. Kijk voor meer informatie en kosteloos inschrijven op https://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/webinar-risicogestuurde-brandveiligheid-de-zorg

Over De Zorg Brandveilig
Deze bijeenkomst is een onderdeel van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.

Deze pagina is een onderdeel van: