Nieuws

Website Wát een vak - Plaatsen vacatures

Op de website kunnen leden van de VGN hun vacatures plaatsen.

Focus op moeilijk in te vullen vacatures

Op de website is in eerste instantie aandacht voor vacatures die moeilijk in te vullen zijn. Dit is voor iedereen anders, maar de meeste organisaties hebben aangegeven dat zij vooral op zoek zijn naar mensen die werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en mensen die werken met mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Vacature plaatsen

Log eerst in op het dashboard van je eigen organisatie.

Let op: een vacature kan alleen worden aangemeld als er een pagina is van de locatie waar de vacature is. Deze pagina maken wij voor jullie. Als jullie ons de juiste gegevens sturen, dan maken wij die zo snel mogelijk voor jullie aan.

Als je een vacature aan maakt, dan maak je 4 keuzes:

  1. Beroep
  2. Cliëntgroep
  3. Opleidingsniveau
  4. Locatie

Vervolgens vul je de url in van de plaats op jullie website waar de vacature te vinden is (de geïnteresseerde bezoeker kan dan direct doorklikken naar jullie website) en de contactgegevens van iemand die meer informatie kan geven over de vacature.

Vragen?

Meer informatie over de website Wát een vak of:
mail ons op wateenvak@vgn.nl of bel 030-273 93 00.

 

Deze pagina is een onderdeel van: