Nieuws

Werkloosheidswet (WW)

Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid verandert de WW. De maximale duur van de WW wordt verlaagd naar 24 maanden. Daarnaast vindt er een aanscherping plaats van het begrip passende arbeid. Na een half jaar WW is alle arbeid passend. Tenslotte vindt de verrekening van inkomsten uit arbeid niet langer plaats op uurbasis maar in geld.Hierna zetten we de regels met betrekking tot de WW voor u op een rijtje.

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stap voor stap teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Wordt een medewerker op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan de medewerker nog aanspraak maken op maximaal 37 maanden WW. Krijgt de medewerker op 31 december 2015 ontslag, dan is maximale WW-duur nog 38 maanden.

Aanpassing opbouw WW

Het kabinet gaat vanaf 1 januari 2016 ook de opbouw van WW-rechten aanpassen. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Deze maatregel gaat gelden voor mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen.

Passende arbeid

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015.

De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Inkomensverrekening

Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat de werknemer van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het  om vanuit de WW aan het werk te gaan.

De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben.

Meer informatie?

 

Deze pagina is een onderdeel van: