Nieuws

Werksessie: Meer inzicht in de gemeentefinanciën en de begroting

gemeentefinacien

Welke speelruimte heb je als zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg als het gaat om gemeentefinanciën? De VGN organiseert op maandag 3 september een workshop in samenwerking met Wallaart & Kusse public affairs en financieel expert Rik Hindriks. Met hun ruime ervaring nemen zij u mee in de wereld van baten en lasten, de belangrijkste wet- en regelgeving en de planning & control-cyclus van gemeenten.

Na deze workshop weet u:
-      Hoe een begroting tot stand komt en hoe u het moet lezen.
-      Hoe de begrotingscyclus van de gemeente werkt en hoe u deze kennis kunt gebruiken voor de belangenbehartiging van uw organisatie.
-      Wanneer u met welke mensen van de gemeente contact moeten hebben en hoe u goed voorbereid dit gesprek ingaat.
-      Welke informatie u de gemeente(n) kunt bieden om ervoor te zorgen dat het beleid zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van uw doelgroep en organisatie. 

Bij elke stap in de begrotingscyclus kan de gemeenteraad de kaders bijstellen. Voor gehandicaptenzorgaanbieders zijn dit belangrijke momenten om invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid en om lokale kwesties aan de orde te stellen. Een belangrijke aanpassing van de begroting 2018 van het kabinet is de overgang van de middelen voor de Wmo en de Jeugdwet naar de algemene middelen in het Gemeentefonds. Daarnaast is extra geld beschikbaar voor de transformatie in de Jeugdwet en voor de overgangsproblematiek naar de Wlz (zorgval). Ook hier besteden we aandacht aan. U leert om meer kansen te zien. Is er echt geen geld of is het ergens anders?

Deze werksessie is bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, financieel deskundigen (inkopers, controllers) en beleidsadviseurs in de gehandicaptenzorg die zich op strategisch niveau bezighouden met financiën.

Trainer
De werksessie wordt gegeven door Wallaart & Kusse public affairs in samenwerking met Rik Hindriks. Rik Hindriks is expert op het gebied van (overheids)financiën en heeft een eigen adviesbureau, Hinson advies. Hij vervulde jarenlang verschillende financiële functies, was financieel woordvoerder in de Tweede Kamer en directeur van de Rekenkamer Dordrecht. 

Aanmelden
De bijeenkomst is alleen voor leden van de VGN. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal 20 deelnemers, dus meld u snel aan.  

Datum: maandag 3 september 2018
Tijd: 13:00 - 16:00
Waar: Utrecht 

In de bijlage leest u een interview met Amsterdams raadslid Carolien de Heer (PvdA) over de gemeentelijke begrotingscyclus, de rol die een raadslid daarin kan spelen en over de rol die je daar als burger of organisatie in kan spelen.

3 september 9.30-12.30 uur: Bijeenkomst knelpunten aanbesteden sociaal domein
Voorafgaand aan deze workshop organiseert de VGN op dezelfde locatie een bijeenkomst over de knelpunten die zorgaanbieders ervaren bij het aanbesteden in het sociaal domein. Het ministerie van VWS is hierbij aanwezig. Eén van de onderdelen van dit programma is het inventariseren van knelpunten die aanbieders ervaren door het aanbesteden. De inventarisatie moet dit najaar leiden tot een actieprogramma om deze knelpunten aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst op 3 september kunnen de leden van de VGN input geven door het aandragen van knelpunten die zij ervaren. In reactie daarop gaat VWS graag met de leden in gesprek om de knelpunten nader te verkennen. Ook is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Datum: maandag 3 september 2018
Tijd: 9.30 - 12:30
Waar: Utrecht 

Aanmelden
Bovenstaande bijeenkomsten zijn samen of afzonderlijk te volgen. Beide bijeenkomsten zijn op dezelfde locatie, informatie hierover volgt nog. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Er zijn slecht een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Deze pagina is een onderdeel van: