Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020.

Geld

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020:

€ 1.680,00 per maand;

€ 387,70 per week;

€ 77,54 per dag.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alle bedragen van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze pagina is een onderdeel van: