Nieuws

Wie behoort tot de doelgroep ‘ouderen’ in de gehandicaptenzorg?

Tot de doelgroep ouderen rekenen we iemand met matige verstandelijke beperkingen vanaf gemiddeld 50 jaar. Voor mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige verstandelijke beperking ligt deze leeftijd echter al op 40 jaar. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking begint de veroudering rond de leeftijd van 65. Het verouderingsproces van deze groep lijkt veel op dat van mensen met een normale begaafdheid. Een overzicht.

Indeling op basis mate van beperking
Mate van beperking Vaardigheden en ontwikkelingsniveau Start veroudering Woonsituatie
Lichte beperking

Mensen met een lichte verstandelijke handicap kunnen zich meestal redelijk uitdrukken en kunnen in veel gevallen lezen en met geld omgaan. Zij kunnen zich vrij zelfstandig in de samenleving bewegen en zij kunnen redelijk goed leren om voor zichzelf te zorgen.

Ontwikkelingsniveau: 6 tot 11 jarige

Vanaf 65 jaar

Wonen overwegend buiten instellingensterreinen: zelfstandig of begeleid wonen in woonwijken.

Matige beperking

Mensen met een matige verstandelijke handicap kunnen (met steun) meestal wel aangeven wat ze willen. Ze kunnen leren zichzelf aan en uit te kleden, zelfstandig te eten en drinken en ze kunnen (met steun) opkomen voor zichzelf. Ze kunnen vaak niet zelfstandig reizen, werken of wonen. Zij hebben meestal op alle gebieden ondersteuning nodig.

Ontwikkelingsniveau: 4 tot 6 jarige

Vanaf 50 jaar (syndroom van Down vanaf 40 jaar) Wonen overwegend buiten instellingenterreinen in speciale woonvormen binnen woonwijken.
(Zeer) ernstige (meervoudige) beperking

Mensen met een (zeer)ernstige verstandelijke handicap hebben op alle gebieden intensieve ondersteuning nodig. Ongeveer eenderde van deze mensen heeft tevens ernstige problemen met zien of horen, zich verplaatsen of bewegen of heeft andere lichamelijke aandoeningen. Eigen keuzes kunnen maken betreft een beperkt gebied.

Ontwikkelingsniveau: 1 tot 4 jarige

Vanaf 40 jaar Wonen bijna uitsluitend op instellingenterreinen van organisaties voor gehandicaptenzorg.

Indeling op basis van problematiek:

  1. Vitale ouderen met verstandelijke beperkingen.
  2. Ouderen met verstandelijke beperkingen en psychogeriatrische problemen (onder andere dementie).
  3. Ouderen met verstandelijke beperkingen en somatische problemen.
  4. Ouderen met verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblematiek.

< Terug naar de Toolkit Ouderen