De VGN is een medium gestart over de transitie van de extramurale begeleiding naar de Wmo. Het digitale magazine (e-zine) Wmo inzicht is gericht op zowel medewerkers van gemeenten als van aanbieders in de gehandicaptenzorg en is bedoeld om inzicht te krijgen in elkaars wereld.

In de voorbereiding van de transitie van de extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer naar de Wmo bleek dat de gehandicaptenzorg en gemeenten veelal nog onbekenden van elkaar zijn. Met uitzondering van aanpassingen in hun woning of hulpmiddelen zijn cliënten met matige en ernstige beperkingen uit de gehandicaptenzorg een nieuwe doelgroep voor gemeenten. De Wmo is aan de andere kant ook veelal nieuw voor aanbieders in de gehandicaptenzorg. Samenwerking is daarentegen nodig om de transitie goed te kunnen laten plaatsvinden en ook in de toekomst ervoor te zorgen dat burgers met een beperking goede ondersteuning krijgen.

Inzicht krijgen
De VGN wil ervoor zorgen dat aanbieders van gehandicaptenzorg en gemeenten elkaar beter leren kennen, elkaars taal leren spreken en inzicht krijgen in elkaars wereld.

Daarom heeft de VGN het e-zine Wmo inzicht ontwikkeld. Het is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en van aanbieders van gehandicaptenzorg. Artikelen, interviews en filmpjes geven de nodige informatie; goede voorbeelden dienen ter inspiratie.
Bekijk hier de eerste editie van Wmo inzicht.          

Abonnement
Wmo inzicht komt tweemaandelijks uit (de volgende dus begin oktober 2012).
Klik hier voor een gratis abonnement (om automatisch op de hoogte te worden gehouden wanneer een nieuwe editie is verschenen).

Deze pagina is een onderdeel van: