Nieuws

Ziekteverzuim opnieuw gestegen

Het verzuim in het eerste kwartaal 2018 is in gehandicaptenzorg gestegen van 6,36% in 2017 naar 7,29% in 2018. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Vernet. Deze stijging zien we terug in alle leeftijdscategorieën. Opvallend is dat de grootste stijging zichtbaar is bij medewerkers van jonger dan 25 jaar. Ook zien we een stijging van het verzuim van 1 tot 14 dagen. Ook hebben medewerkers zich vaker ziekgemeld. Een deel van deze stijging is mogelijk veroorzaakt door de afgelopen griepgolf. Deze was wat heftiger dan gebruikelijk. Maar het is lastig om een directe relatie aan te tonen. Het voortschrijdend jaargemiddelde is gestegen van 5,6% naar 6,0%.

Het verzuimpercentage is in alle regio’s gestegen. Regio Noord heeft het laagste verzuim en regio Zuid het hoogste, maar de verschillen worden steeds kleiner. De gemiddelde duur van het verzuim is in het voortschrijdend jaargemiddelde gestegen, maar laat vergelijking met vorig kwartaal juist een daling zien. In alle branches is het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie gestegen. In vergelijking is de stijging van het verzuim in de Gehandicaptenzorg het laagst.  

De verzuimcijfers voor de Gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.