Nieuws

Actueel
 1. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking wonen steeds vaker zelfstandig. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor hun medicijngebruik. Tot nu toe ontbrak voor deze groep praktische informatie. Zijn deze druppels voor mijn oren of mijn neus? Wat doe ik met een zetpil? Vilans ontwikkelde daarom - onder andere samen met VGN - een begrijpelijke folder die zowel voor zorgverleners als voor patiënten te gebruiken is.

 2. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil de menselijke maat in de zorg meer zichtbaar maken. Dit betekent ondermeer dat er binnen de samenleving grotere betrokkenheid moet komen bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, aldus Van Rijn in een interview met Radio1.

 3. Topsalarissen zorg aan banden

  Nieuws

  Mensen met een topfunctie bij de overheid of de semipublieke sector, zoals zorginstellingen, mogen vanaf gisteren niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. De Wet Normering Topinkomens is dinsdag van kracht geworden. Het maximum jaarsalaris komt nu inclusief onkosten en pensioenbijdragen te liggen op 228.599 euro.

 4. Zorgaanbieders Promens Care en NOVO bundelen per 1 januari 2013 hun krachten in een holding met de naam Cosis. De twee zorgorganisaties blijven zelfstandig en onder hun eigen naam werken.

 5. Zonnehuizen sluit het jaar mooi af. Er is door alle medewerkers veel werk verzet sinds de doorstart in januari. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want het verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is opgeheven.

 6. Op 18 december 2012 heeft de Tweede kamer de Wet forensische zorg aangenomen. Op 19 november was er nog een nota van wijzinging gekomen. Van de ingediende amendenten zijn er drie aangenomen. 

 7. De Brabantse gehandicaptenzorgaanbieder SDW biedt sinds kort Intensieve Personal Coaching voor jongeren van 17 tot 35 jaar met een licht verstandelijke beperking die het risico lopen dakloos te worden of dit al zijn. Gedurende een periode van twintig weken wordt de jongere intensief begeleid en ondersteund bij zijn of haar opbouw naar een nieuw leven.

 8. De afspraken over extramuralisering van cliënten in het Lenteakkoord en het regeerakkoord overlappen elkaar inhoudelijk en qua tijdspad. Het is nog onduidelijk in hoeverre de ‘verworven rechten’ voor bestaande cliënten (nu binnen, is blijvend binnen) uit het Lenteakkoord overeind blijven in 2016. In deze factsheet gaan we in op de laatste stand van zaken.