Online Inloopsessie KKGHZ 21 januari van 9.30 tot 10.30 uur

VGN organiseert in januari 2022 zes online inloopsessies om bij haar leden input op te halen voor de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor de online inloopsessie van 21 januari van 9.30 tot 10.30 uur.

Deze inloopsessies zijn met name interessant voor kwaliteitsfunctionarissen binnen de gehandicaptenzorg, maar ook andere zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg die in de praktijk werken met de bouwstenen uit het Kwaliteitskader (begeleiders, behandelaren, leidinggevenden), zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Van belang is wel dat deelnemers kennis hebben genomen van het eindrapport van USBO, dat onderstaand te downloaden is.

Om de gesprekken goed inhoudelijk te kunnen voeren hebben we een maximum van vijftien deelnemers per sessie. Meld je daarom zo snel mogelijk aan. Ter voorbereiding op de gesprekken zullen we in de komende weken enkele concrete vragen naar de deelnemers sturen. 

Het eindrapport van USBO Advies van de Universiteit Utrecht met conclusies en aanbevelingen dient als uitgangspunt voor de inloopsessies. Het rapport is onderstaand te downloaden.