Online ontmoeting Samen bouwen aan de toekomst van onze sector

Visie2030

Op 26 november stemde de ALV in met de Visie 2030. We zijn blij en trots dat we als vereniging samen met leden, mensen met een beperking, hun directe netwerk en een groot aantal maatschappelijke partners een visie voor de lange termijn en een uitvoeringsagenda met acties voor de korte termijn tot stand brachten.

Een nieuwe fase

Met de acceptatie van het visiedocument door de ALV gaan we een nieuwe fase in. We willen de visie vanaf 2021 ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dat gaan we samen doen: in coalities van leden en met mensen met een beperking en diverse maatschappelijke partners. Dit is een proces van ontdekken, vallen en opstaan. Samen bouwen aan een gezamenlijke droom: een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Hoe verschillend de invulling ook kan zijn.

Mogen we (weer) online bij u op bezoek komen?

Dit najaar spraken we met 20 leden in inspirerende (online) ontmoetingen over de bouwstenen van wat toen nog de conceptvisie was. Die aanpak bleek een succes. Daarom ontwikkelen we dit concept door. Dit keer met de nadruk op de concrete invulling van de visie in de praktijk. Zowel voor leden die al deelnamen, als voor leden die nog niet eerder deelnamen.

Opzet op hoofdlijnen

In een online bijeenkomst van 2 uur staan we graag op interactieve manier stil bij het visiedocument, uw toekomst visie en hoe we (nog) meer samen kunnen werken om in de praktijk invulling te geven aan de gemeenschappelijke visies. Voorafgaand aan de ontmoeting kunnen we afstemmen op welke thema’s we, gegeven uw context en visie, de focus willen leggen.

We nodigen u uit om deel te nemen met een divers gezelschap van maximaal 10 mensen binnen uw organisatie, van ervaringsdeskundigen, tot managers, tot begeleiders, tot beleidsadviseurs. Vanuit onze kant zullen maximaal vier mensen deelnemen, inclusief een ervaringsdeskundige. Door de vele perspectieven ontstaat op deze manier een rijk gesprek, is onze ervaring met deze online ontmoetingen.

Tijdspad

Inschrijven kan tot en met 15 januari. Als de inschrijving gesloten is benaderen we u om samen een moment te plannen. Naar alle verwachting starten we begin februari met deze reeks online ontmoetingen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over Visie 2030 en/of om het visiedocument (nogmaals) te bekijken op www.vgn.nl/visie2030. Voel u vrij om het visiedocument ook met andere collega’s te delen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op het Sjors de Ruiter via sderuiter@vgn.nl 

Meld je vóór 23 januari a.s. aan via onderstaand aanmeldformulier!