Annemarie van Dalen

Bestuurder Odion & VGN

Expertise

"Veel mensen in de zorgsector zijn op zoek naar vernieuwing.
De scheiding van beleid en uitvoering, het denken in risico’s, de focus
op controle waarbij er weinig ruimte is voor professionals: het leidt af van
daar waar het om gaat: goede zorg voor mensen. Maar het kan anders en
er zijn organisaties die het anders doen. Mijn missie is het organiseren van
betekenisvolle zorg met oog voor mensen. "
Annemarie van Dalen