Annemarie van Dalen

Raad van bestuur Odion

Expertise

Bestuurslid VGN sinds voorjaar 2019

Nevenfuncties

  • Lid RvT Verslavingszorg Noord Nederland
  • Lid RvT Ouder Kind Teams Amsterdam
  • Lid RvT Amstelring

Persoonlijke drijfveren

‘Veel mensen in de zorgsector zijn op zoek naar vernieuwing. De scheiding van beleid en uitvoering, het denken in risico’s, de focus op controle waarbij er weinig ruimte is voor professionals, het leidt nog steeds af van daar waar het om gaat: goede zorg voor mensen. Mijn missie is het organiseren van betekenisvolle zorg met oog voor mensen. Juist ook in deze tijd van arbeidsmarktproblematiek en vraagstukken rond betaalbaarheid van de zorg. Soms betekent dat ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden en de gebaande paden verlaten. Dat drijft mij ook als bestuurslid van de VGN.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden

  • Kwaliteit
  • Complexe Zorg
  • Leren en ontwikkelen
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Annemarie van Dalen op LinkedIn

Annemarie van Dalen