Annemarie van Dalen

Bestuurder Odion

Expertise

"Veel mensen in de zorgsector zijn op zoek naar vernieuwing. De scheiding van beleid en uitvoering, het denken in risico’s, de focus op controle waarbij er weinig ruimte is voor professionals: het leidt af van daar waar het om gaat: goede zorg voor mensen. Maar het kan anders en er zijn organisaties die het anders doen. Mijn missie is het organiseren van betekenisvolle zorg met oog voor mensen. "