Annette Imhof

Bestuurder Pluryn

Expertise

Bestuurslid VGN sinds najaar 2021

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Meander Prokino
  • Governancecommissie NVZD

Persoonlijke drijfveren: ‘Iedereen is van betekenis en iedereen doet ertoe. Zonder deze basis, van bewoner/cliënt, medewerkers en het netwerk, geen passende zorg. Dat is voortdurend puzzelen, afstemmen en mogelijkheden creëren. Daarin wil ik van betekenis zijn in mijn werk bij Pluryn en in onze opdracht bij de VGN.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden

  • Visie 2030
  • Maatschappelijke Beweging
  • Arbeidsmarkt 
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Annette Imhof op LinkedIn

Annette Imhof