Arend Vreugdenhil

Lid RvB Pameijer & VGN

Expertise

‘Als bestuurslid van de VGN zet ik me in voor een gelijkwaardige samenleving
en een herwaardering van het vakmanschap op de werkvloer. Cliënten horen
middenin de maatschappij te staan, samen en zo zelfstandig mogelijk voor
iedereen. Deze combinatie als uitgangspunt is wat mij betreft (het nieuwe)
normaal voor onze samenleving. Dit vraagt om een sector waarin we pal
voor en achter onze collega’s staan: continue opleiding, leren en ruimte,
met daarin zo min mogelijk regels, toetsen en administratieve handelingen
in een positief en waarderend werkklimaat. Gaan voor en dúrven te
vertrouwen in vakmanschap en de kracht van de samenleving. Dat is waar
ik me de komende jaren sterk voor wil maken.’
Arend Vreugdenhil