Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Expertise

Bestuurslid VGN sinds voorjaar 2019

Persoonlijke drijfveren

‘Als bestuurslid van de VGN zet ik me in voor een gelijkwaardige samenleving en een herwaardering van het vakmanschap op de werkvloer. Cliënten horen middenin de maatschappij te staan, samen en zo zelfstandig mogelijk voor iedereen. Deze combinatie als uitgangspunt is wat mij betreft (het nieuwe) normaal voor onze samenleving. Dit vraagt om een sector waarin we pal voor en achter onze collega’s staan: continue opleiding, leren en ruimte, met daarin zo min mogelijk regels, toetsen en administratieve handelingen in een positief en waarderend werkklimaat. Gaan voor en dúrven te vertrouwen in vakmanschap en de kracht van de samenleving. Dat is waar ik me de komende jaren sterk voor wil maken.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden

  • Arbeidsmarkt
  • Werk
  • Technologie 
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Arend Vreugdenhil op LinkedIn

Arend Vreugdenhil