Beatrijs van Riessen

Bestuurder Estinea

Expertise

Bestuurslid VGN sinds najaar 2018

Nevenfuncties

  • Lid RvC Veluwonen
  • Bestuurslid POSNL
  • Bestuurslid stichting Bind!

Persoonlijke drijfveren

‘Iedereen doet mee, dat is waar onze sector voor staat en waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Via de VGN kunnen we invloed uitoefenen zodat de samenleving er is voor iedereen. Met regelgeving die meer gebaseerd is op vertrouwen. Zodat onze medewerkers van betekenis kunnen zijn en ruimte ervaren om goede zorg kunnen bieden.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden:

  • Visie 2030 
  • Kwaliteit
  • Werk
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Beatrijs van Riessen op LinkedIn

Beatrijs van Riessen