Ernst Klunder

Lid Raad van Bestuur bij 's Heeren Loo

Expertise

Bestuurslid VGN sinds voorjaar 2021

Nevenfuncties

  • Lid raad van toezicht Careyn 
  • Lid raad van toezicht Atlant
  • Lid Bestuurdersvereniging Caress

Persoonlijke drijfveren: ‘Zorgen voor een betekenisvol leven, waarbij ieder mens zoveel als mogelijk de regie over zijn of haar leven kan houden, ook als er sprake is van ziekte of beperking. Dat is al meer dan 30 jaar wat mij in verschillende functies en sectoren in de zorg drijft. Ik vind het mooi dat ik vanuit een bestuurlijke rol kan bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking en dit ook als bestuurslid van de VGN kan doen. Voor de gehandicaptenzorg zie ik voor de komende jaren een aantal stevige uitdagingen. Om inhoud te geven aan onze Visie 2030 zullen we dan ook goed moeten inspelen op alle maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zullen we de belangrijke waarde die we toevoegen aan het leven van mensen met een beperking goed voor het voetlicht moeten brengen. Ik zal mij daar graag voor inzetten.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden 

  • Penningmeester
  • Technologie
  • Complexe Zorg
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Ernst Klunder op LinkedIn

Ernst Klunder