Greet Prins

Voorzitter RvB Philadelphia

Expertise

Expertise:
-Lid Eerste Kamer
-Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philedelphia Zorg
_Lid raad van commissarissen CSU
-Voorzitter NCRV
Greet Prins