Marjolein Bolt

Voorzitter Raad van Bestuur bij Amerpoort

Expertise

Bestuurslid VGN sinds december 2017

Nevenfuncties:
- Lid bestuur NVO
- Lid Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg

Persoonlijke drijfveren:
‘Mijn loopbaan startte toen ik ging werken als professional in de gehandicaptenzorg en sindsdien hebben mensen met een verstandelijke beperking mijn hart veroverd. Mijn belangrijkste drijfveer is de zorg voor kwetsbare mensen steeds verder te verbeteren.’

Portefeuilles/aandachtsgebieden:
- Forensische zorg
- Leren en ontwikkelen
- Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording
Marjolein Bolt