Artikelen door Bianca Roos

 1. Alweer een half jaar geleden kondigde het kabinet aan dat zij behandeling en geneesmiddelen voor Wlz-cliënten wil overhevelen naar de Zvw. In dit artikel geven we een overzicht van wat er op dit moment bij de VGN bekend is over dit voornemen en hoe de VGN hierin acteert.

  • Gezondheid
  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 2. Vrijwel alle gehandicaptenzorgaanbieders ervaren knelpunten tijdens de zorgcontractering in het sociaal domein. Veel zorgaanbieders overwegen zelfs zich terug te trekken uit de Wmo en de Jeugdwet vanwege tekortschietende tarieven en de grote administratieve belasting. Dit blijkt uit een VGN onderzoek naar hoe zorgaanbieders in 2022 de contractering hebben ervaren voor de Wlz, het sociaal domein en de GZSP. VGN-directeur Frank Bluiminck noemt sommige ontwikkelingen 'heel zorgelijk'.

  • Passende financiering
 3. Wlz kader 2021 opgehoogd

  Nieuws -

  Minister Helder voor Langdurige Zorg heeft in een brief aan de NZa laten weten dat niet-aangevraagde kwaliteitsmiddelen en niet-benutte transitiemiddelen over 2021 worden overgeheveld naar het Wlz-kader. Hiermee wordt het Wlz-kader opgehoogd met bijna €37 miljoen. Met deze ophoging wordt het tekort dat de NZa in haar februaribrief verwachtte grotendeels opgevangen.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 4. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd om behandeling voor cliënten in de Wet langdurige zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. En dat daarmee een besparing van 170 miljoen euro behaald moet worden in 2025. Een paar regels die een grote impact hebben voor de mensen om wie het gaat, zoals mensen met een beperking die gebruik maken van de Wlz. Behandeling in de gehandicaptenzorg maakt immers integraal deel uit van het zorgaanbod voor deze mensen.

  • Gezondheid
  • Goede kwaliteit
  • Langdurige zorg
 5. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

  • Langdurige zorg
 6. Op uitnodiging van VWS heeft een expertgroep van huisartsen, een AVG, SO’s en een wetenschapper nagedacht over praktische vervolgstappen voor een toekomstbestendige inrichting van de medisch generalistische zorg. Zij hebben 8 aanbevelingen gedaan die concrete aanknopingspunten bieden voor alle betrokkenen bij MGZ.

  • Gezondheid
 7. Zilveren Kruis zorgkantoren hebben deze week aangekondigd een forse korting van 0,89% door te voeren over de budgetten voor 2021. Hierdoor is onzeker of zorg die is geleverd aan mensen met een beperking vergoed gaat worden. De VGN heeft minister de Jonge verzocht om een overleg samen met Zorgverzekeraars Nederland en Zilveren Kruis Zorgkantoren om tot een oplossing te komen.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering