Artikelen door Bianca Roos

 1. Op woensdag 5 februari organiseerde de VGN een bijeenkomst voor leden over de toegang tot medisch generalistische zorg. Onder Medisch generalistische zorg wordt de zorg verstaan die huisartsen, Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en specialisten ouderenzorg plegen te bieden. De toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). De benodigde randvoorwaarden voor artsen om hun werk goed te kunnen uitvoeren zijn nog niet overal aanwezig. De bijeenkomst was gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden in het faciliteren van huisartsen en AVGs, zodat de deelnemers handvatten hebben om zelf binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

  Marloes Heutmekers vertelt over de zorg in de ANW
 2. Minister Bruins heeft net voor kerst in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven de langverwachte aanpak medisch generalistische zorg gepubliceerd. Hij refereert in de brief aan de afspraken die de VGN samen met andere partijen aan het maken is over de toegang tot medisch generalistische zorg. Daarnaast heeft de minister nadere kamervragen beantwoord over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking.
  In de bijlage bij de brief wordt ingegaan op de wijzigingen van en lopende onderzoeken over hulpmiddelen.

 3. Dat schrijft minister de Jonge in zijn antwoorden op de kamervragen van tweede kamerlid Evert Jan Slootweg over de brief en het manifest die de VGN samen met Ieder(in) heeft opgesteld over de toegang tot huisartsenzorg. De VGN had hiervoor bij de kamerleden opnieuw aandacht gevraagd in het kader van het debat over de begroting van VWS.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 4. Minister de Jonge heeft op 18 oktober bekendgemaakt dat het contracteerkader Wlz 2019 structureel met €190 miljoen wordt verhoogd. Daarnaast wordt incidenteel nog €60 miljoen beschikbaar gesteld om ruimte in het systeem te creëren, zodat toegankelijkheid voor de zorg voor burgers wordt geborgd. Hiermee kan alle zorg die voor dit jaar wordt geprognosticeerd toch worden betaald. De ophoging is gebaseerd op een addendum op het augustusadvies van de NZa. De zorgkantoren hadden al eerder aangegeven dat zij een groot tekort verwachtten.

  Geld
 5. De verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten met een Wlz indicatie is ingewikkeld geregeld. Er lopen verschillende trajecten om dit te vereenvoudigen. Hieronder geven we een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2020 en de onderzoeken en acties die er rond hulpmiddelen gaande zijn. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen.

 6. Uit de analyse van de begrotingen 2020 van de verschillende relevante departementen, blijkt dat  voor veel vraagstukken in de gehandicaptenzorg weinig nieuws te melden is. De Prinsjesdagstukken bevatten vooral een neerslag van eerder gestart of aangekondigd beleid. De VGN vindt het daarnaast een gemiste kans dat de gehandicaptenzorg zo weinig aandacht krijgt in het beleid.