Elske ten Vergert

Beleidsadviseur

Expertise

Expertise:
-Medicatie/behandeling
-Palliatieve zorg
-Mondzorg
-Informele zorg
-Voedingshygiëne
-Antibioticaresistentie
-Ondersteuningsplannen
-Clientondersteuning
-Klantkeuzeinformatie
-Participatie
-Inspraak
-VN verdrag
Elske ten Vergert

Verbonden aan: