Artikelen door Frank Bluiminck

 1. Gezien worden

  Artikel -

  Wie ervaring heeft met pesten, weet welke schade het aanricht. Als ouder, als kind of als betrokkene, velen hebben hier ervaring mee. Pesten beschadigt iemand eigenwaarde, veiligheid en gezondheid. En helaas, pesten komt voor in alle maatschappelijke lagen en bij alle leeftijden. Toch denken maar weinig mensen bij pesten aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit is een vergeten vorm van pesten.

 2. Politici staan soms voor dilemma’s. Minister Van Ark lichtte haar dilemma vorige week toe in een brief aan de Tweede Kamer. Er is vorig jaar tijdens Prinsjesdag beloofd dat zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus krijgen voor hun inzet in de corona bestrijding, maar bij nader inzien is het beschikbare budget niet toereikend. Dus die belofte kan de minister niet waarmaken. Ze legde twee opties voor aan de kamer. Een selecte groep krijgt € 500 of de hele groep krijgt een lager bedrag, ruim € 200. De minister liet het vanwege de demissionaire status van het kabinet aan de kamer om een keuze te maken.

  • Coronavirus
 3. Sinds we leven onder corona kent iedereen wel gevoelens van eenzaamheid. Maar voor mensen met een beperking ligt dit veel gevoeliger. Onderzoek van de minister van Gehandicaptenzaken toonde vorig jaar aan dat mensen met een beperking zich vaak alleen en niet begrepen voelen en een sociaal vangnet missen. De effecten van bijna een jaar corona zitten hier nog niet eens in. Onder hun verlangen naar meedoen in de samenleving zit bij mensen met een beperking een diep lijden aan een tekort aan verbinding.

  • Meedoen in de samenleving
 4. Om het hoofd te bieden aan taaie vraagstukken in de gehandicaptensector is grote behoefte aan kennis. Die wordt binnen Nederland al veel uitgewisseld, maar de ambitie van VGN-directeur Frank Bluiminck gaat verder. In een column die hij voor ZonMw schreef, geeft hij aan naar Europa te willen. 'We hebben veel te halen én te brengen op de Europese kennismarkt.'

  • Kennis en onderzoek
  • Visie 2030
 5. Lessen uit de coronacrisis

  Artikel -

  Nu het aantal besmettingen door corona in Nederland fors is gedaald, vragen veel mensen zich af welke lessen we hebben geleerd. Het is natuurlijk goed om dat te doen, alleen al omdat niemand weet of er na de eerste uitbraakfase in Nederland nog een tweede komt. Wereldwijd groeit het aantal besmettingen en ook in Nederland is het virus nog steeds aanwezig.

  • Coronavirus
 6. De LFB, 25 jaar jong!

  Artikel -

  Om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking de ondersteuning krijgen waaraan zij behoefte hebben, werkt de VGN samen met allerlei andere organisaties. Een bijzonder kleurrijke bloem in dit boeket is de LFB, de organisatie voor en door mensen met een beperking. Zij slagen erin anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een beperking op een andere manier naar hen te laten kijken.

  • Goede kwaliteit
  • Kennis en onderzoek
  • Meedoen in de samenleving
 7. In alle domeinen van de samenleving wordt nagedacht over een veilige en verantwoorde invulling van de nieuwe ‘anderhalvemeter-samenleving’. Bij die wederopbouw moet toegankelijkheid voor iedereen voorop staan. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen dan mee-profiteren van de versoepelingen. Wij pleiten voor een ‘exit-strategie voor iedereen’. Een exit-strategie waarin doordacht en uitgewerkt wordt, hoe het samen leven, leren en werken er met en na COVID-19 uit zou moeten zien. Dat kan alleen maar samen met mensen met een beperking of chronische ziekte, met ouderen, met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  • Coronavirus
 8. In de nieuwe handreiking over het ontvangen van bezoek, stellen zorgorganisaties in nauwe samenwerking met cliënten, verwanten en zorgmedewerkers de voorwaarden zo laag mogelijk in de organisatie op. Eigenlijk is dat wat we het allerliefste doen in de zorg: in dialoog aan praktische oplossingen werken.

  • Coronavirus