Artikelen door Irene Smith

 1. 18 september 2023 opent de tweede tranche voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De subsidieregeling is op een aantal aspecten gewijzigd ten opzichte van de eerste tranche. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

  • Duurzaamheid
  • Vastgoed en wonen naar wens
 2. Van 9 t/m 13 oktober organiseren het Milieu Platform Zorgsector en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg weer een campagneweek om energieverspilling tegen te gaan en kosten te besparen. De campagne 2023 is een vervolg op de succesvolle editie van 2022. 

  • Duurzaamheid
 3. Onderzoeksbureaus Berenschot en Pro Facto zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving bij het verduurzamen van de gezondheidszorg.

  • Duurzaamheid
 4. Er is een nieuwe versie van de CO2-reductietool gepubliceerd door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Hiermee actualiseer je de CO2-routekaart, als goede basis voor verplichtingen zoals de Informatieplicht, de EED en het verzoek van zorgverzekeraars- en kantoren.

  • Duurzaamheid
 5. In de langdurige zorg is het belangrijk om te weten welke rol ventilatie kan spelen bij het beperken of voorkomen van besmettingen. Niet alleen om goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie, maar ook om (vastgoed)investeringen hiermee te kunnen onderbouwen. Om zo nauwkeurig mogelijk te weten welke maatregelen daarbij welk effect sorteren, is bundeling van bestaande kennis en gericht nader onderzoek noodzakelijk. Met dat doel is het Programma Pandemische Paraatheid en ventilatie opgezet, kortweg P3Venti.

 6. In de voorjaarsnota is 42 miljoen euro beschikbaar gesteld om de zorgsector te verduurzamen. Te weinig, stellen ziekenhuizen, ggz-aanbieders, de gehandicaptenzorg, umc’s en organisaties voor langdurige zorg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro nodig is. De brancheorganisaties waarschuwen dat het uitblijven van financiering zorgt voor een vertraging in de realisatie van duurzaamheidsdoelen.

  • Duurzaamheid
 7. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem. Ook in de zorg komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Hoe kan je het zo goed mogelijk voorkomen? En hoe ga je ermee om als het toch plaatsvindt? Lees hier actuele informatie en tips voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken.

  • Gezondheid
  • Veiligheid voorop
 8. Om inzicht te kringen in wat er nodig is om de bespreekbaarheid van seksualiteit in de zorg te bevorderen, heeft Rutgers (het expertisecentrum voor seksualiteit) in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de jeugdzorg, de huisartsenzorg en de gehandicaptenzorg. In alle onderzochte werkvelden is er sprake van handelingsverlegenheid in relatie tot het thema.

  • Goede kwaliteit