Lilly Wijnbergen

Senior juridisch beleidsadviseur

Expertise

Expertise:

- Privacy
- Wabvpz
- Orgaandonatie
- Wkkgz
- Wgbo
- Wlz
- Wmo 2015
- Jeugdwet
- Wtza
- Juridische aspecten inkoop zorgkantoren
- Model zorg- en dienstverleningsovereenkomsten en algemene voorwaarden
Foto van Lilly van Wijnbergen

Verbonden aan: