Lilly Wijnbergen

Senior juridisch beleidsadviseur

Expertise

Expertise:

- Privacy
- Wabvpz
- Orgaandonatie
- Wet zorg en dwang
- Wkkgz
- Wgbo
- Wlz
- Wmo 2015
- Jeugdwet
- Zorgverzekeringswet
- Wtza
- Juridische aspecten inkoop zorgkantoren
- Model zorg- en dienstverleningsovereenkomsten en algemene voorwaarden
Lilly Wijnbergen

Verbonden aan: