Lilly Wijnbergen

Senior juridisch beleidsadviseur

Expertise

Expertise: - Privacy - Wabvpz - Orgaandonatie - Wkkgz - Wgbo - Wlz - Wmo 2015 - Jeugdwet - Wtza - Juridische aspecten inkoop zorgkantoren - Model zorg- en dienstverleningsovereenkomsten en algemene voorwaarden
Foto van Lilly van Wijnbergen

Verbonden aan: