Artikelen door Mara Spit-Verdonschot

 1. Vragenlijst Stoppen-met-roken zorg

  Nieuws -

  Met behulp van een (zeer) beknopte vragenlijst onderzoeken we of organisaties een stoppen-met-roken aanbod hebben voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  • Gezondheid
 2. Duurzaamheid en gezondheid

  Nieuws -

  Gezondheid, leefstijl en duurzaamheid krijgen in de samenleving steeds meer aandacht. Ook binnen de VGN wordt op deze thema's niet stil gezeten. Zo heeft het dossier ‘duurzaamheid’ zich in de afgelopen jaren vanuit het dossier ‘vastgoed’ ontwikkeld. Er wordt steeds breder gekeken wat duurzaamheid betekent. Ook vanuit het thema ‘gezondheid’ komt er steeds meer aandacht voor het onderwerp. We zien vanuit de VGN dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing. Het raakt onze gehele leefstijl, zoals voeding, leefomgeving, vergroening, afvalverwerking en mobiliteit.

  • Duurzaamheid
  • Gezondheid
 3. Vanaf heden kunnen subsidieaanvragen van samenwerkingsverbanden voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend worden. Lees verder voor meer informatie over de Kickstart, deelnamen en de aanvraag.

  • Digitaal onbeperkt
  • Gezondheid
 4. Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinair kwaliteitsinstrument rondom de Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg. Een kwaliteitsinstrument beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van knelpunten die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop ze dat doen is middels een digitale vragenlijst. SKILZ vraagt hiervoor uw input.

  • Gezondheid
 5. Financiering Kickstart vrijgemaakt

  Nieuws -

  Voor wie eerder heeft meegelezen over de spanningen rondom de financiering voor de Kickstart Medicatieoverdracht, kunnen we nu goed nieuws melden: financiering voor de Kickstart van Medicatieoverdracht is vrijgemaakt.

  • Digitaal onbeperkt
  • Gezondheid
 6. Vanwege de kritieke landelijke situatie rondom COVID-19 is de landelijke COVID-19 registratie van de academische werkplaats Sterker op eigen benen weer opgestart. Wekelijks worden nu het aantal besmettingen met COVID-19 binnen de instellingen opgevraagd, met een korte vragenlijst in Limesurvey. Zorgorganisaties die (opnieuw) hieraan bij willen dragen kunnen zich hiervoor aanmelden. Zorgorganisaties die al deelnamen aan de registratie wordt gevraagd om actief te (blijven) registreren.

  • Coronavirus
  • Kennis en onderzoek
 7. Rookruimtes zijn sinds 1 juli 2021 niet meer toegestaan in zorginstellingen. Een zorgaanbieder is niet verplicht een rookverbod in te stellen voor de privéruimten van cliënten of voor de open lucht, maar kan daar wel toe besluiten. De wijzigingen in de regelgeving worden toegelicht in het juridisch kader Rookvrije Zorg dat de Brancheorganisaties in de zorg gezamenlijk publiceren.

  • Gezondheid