Artikelen door Margo Leemans

 1. Onlangs is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ingediend. Deze wet wijzigt de Wet flexibel werken.

  • Aantrekkelijk werk
 2. Minister Koolmees van SZW heeft de lage WW-premie voor 2021 vastgesteld op 2,70 procent. De hoge WW-premie is vastgesteld op 7,70 procent.

  • Aantrekkelijk werk
 3. Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Bij deze wet is ook overgangsrecht opgenomen. Inmiddels heeft er een evaluatie plaats gevonden van de wet inclusief het overgangsrecht. Naar aanleiding hiervan heeft minister Koolmees van SZW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt het overgangsrecht per 1 april 2021 te laten eindigen.

  • Aantrekkelijk werk
 4. Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de werkgever deze vaste vergoeding niet aan te passen.

  • Aantrekkelijk werk
 5. De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

  • Aantrekkelijk werk
 6. Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op één werkweek betaald geboorteverlof. De werknemer neemt het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

  • Aantrekkelijk werk
 7. Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking.

  • Aantrekkelijk werk
 8. Op 8 november 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over zogenaamde "slapende” dienstverbanden. De sectie arbeidsrecht van Dirkzwager Legal & Tax geeft op hun website een uitgebreide toelichting op deze uitspraak met daarbij een handig stroomschema.

  • Aantrekkelijk werk