Artikelen door Margo Leemans

  1. Minister Koolmees van SZW heeft de lage WW-premie voor 2021 vastgesteld op 2,70 procent. De hoge WW-premie is vastgesteld op 7,70 procent.

    • Aantrekkelijk werk
  2. Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Bij deze wet is ook overgangsrecht opgenomen. Inmiddels heeft er een evaluatie plaats gevonden van de wet inclusief het overgangsrecht. Naar aanleiding hiervan heeft minister Koolmees van SZW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt het overgangsrecht per 1 april 2021 te laten eindigen.

    • Aantrekkelijk werk
  3. Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de werkgever deze vaste vergoeding niet aan te passen.

    • Aantrekkelijk werk