Peter Kruithof

Manager Kwaliteit en Beleid

Expertise

Expertisegebieden/thema’s:
-Kwaliteitsbeleid
-Technologische Innovatie
-Cliëntenwetten
-Gegevensuitwisseling Wlz, Wmo, JW en Zvw
-Administratieve lasten
-Bekostigingsvraagstukken
Peter Kruithof