Artikelen door Willemijn Verhave

 1. Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

  Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg
 2. Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Wilt u van andere regio’s leren en bent u bereid om op een creatieve manier oplossingen te zoeken, samen met uw partners uit de regio? Als u vanuit een gezamenlijke ambitie een passend onderwijs-zorgaanbod wilt ontwikkelen, kom dan - samen met collega’s uit uw regio - naar de vierde bijeenkomst van het OplossingenLab.
  Laat u inspireren door collega’s uit het land en zet het om naar een verantwoord vervolg voor uw regio.

 3. Het programma ‘Met Andere Ogen’ is van start gegaan. In het programma ligt de focus op de samenwerking tussen onderwijs-jeugd-zorg. Het programma is erop gericht dat kinderen zich zonder onderbreking kunnen ontwikkelen. Het doel is om samen met lokale onderwijs-jeugd-zorgpartijen en gemeenten al doende lerend te ontdekken en doen wat echt werkt. Een van de onderdelen van het programma zijn de communities of practice. Rond 5 februari kun je je hiervoor inschrijven. Reserveer alvast onderstaande data in je agenda!

 4. Het is een regenachtige donderdagmiddag. Bij Cello in Rosmalen zit een groep van 30 mensen te luisteren naar een voordracht. Het lijkt een gewone werkbijeenkomst, toch is het minder alledaags dan het eruit ziet….

  In de zaal zitten zedenrechercheurs van de drie zuidelijke zedenteams in Nederland zij aan zij met seksuologen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en managers van onder andere Cello, Kentalis, Kempenheaghe, Koraal, Prisma en Lunetzorg. Woorden als schennis, kinderporno, taxatiegesprekken, piemels, forensisch medisch onderzoek, verkrachting, disclosuregetuige en studioverhoor vallen regelmatig.

  politie
 5. De ministers Hugo de Jonge en Arie Slob hebben een brief naar de kamer gestuurd om de kamerleden te informeren over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.

  pen schrijft brief
 6. Lerend netwerk “Met andere ogen” 
  Alle kinderen en jongeren in Nederland optimale ontwikkelkansen bieden, daar maken wij, de Coalitie onderwijs-jeugd-zorg, ons sterk voor. De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter. Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met lokale onderwijs-jeugd-zorg en gemeenten al doende lerend te ontdekken en doen wat echt werkt. De Coalitie heeft de krachten gebundeld in een lerend netwerk. Een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen verbeteren.