Roadshow Kwaliteitskompas

Na de afronding van het actualisatietraject van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, volgt het werken met het Kwaliteitskader. Maar wat is er veranderd in het kompas en hoe organiseer je bijvoorbeeld de nieuwe werkwijze in bouwsteen 4 met een kwaliteitsbeeld en voortgangsbericht in plaats van een jaarlijks kwaliteitsrapport? In de Roadshow Kwaliteitskompas trekken we het land door om gesprekken te voeren over het werken met het kompas in de praktijk en de betekenis van het kompas.

Roadshow Kwaliteitskompas

De roadshow start na de lancering van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg op 29 september 2022 en loopt door tot de zomer van 2023. We bezoeken (zorg)organisaties en gaan het gesprek aan met zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokken partijen bij de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Dat doen we de ene keer fysiek en de andere keer online.

Eerste stop: Federatie Landbouw en Zorg

De eerste stop van onze roadshow is een bezoek aan de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Deze branchevereniging voor zorgboeren heeft een eigen Kwaliteitskader Zorglandbouw ontwikkeld, dat grotendeels is geënt op het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. Tijdens onze eerste stop van de roadshow ondertekenen de VGN en FLZ een samenwerkingsovereenkomst waarin de intentie wordt uitgesproken om samen te werken aan een integraal kwaliteitsbeleid waarin het Kwaliteitskader Zorglandbouw en het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg zo breed mogelijk toepasbaar moeten zijn: voor verschillende leveringsvormen en voor zorg en ondersteuning vanuit verschillende financieringswetten met voldoende ruimte voor de eigenheid van beide sectoren. Meer informatie hierover volgt.

Meerdere stops: denkt u mee?

We organiseren meerdere stops tijdens onze roadshow, waaronder vier regiobijeenkomsten om het werken met het kwaliteitskompas te bevorderen (meer informatie hierover volgt). Maar, zoals dat gaat onderweg, kan de route veranderen. Die kunnen we langer maken met een extra afslag. Heeft u ideeën over een gespreksonderwerpen voor bijeenkomsten of voor mooie stops? Wij houden ons aanbevolen. U kunt uw idee mailen naar: kwaliteitskompas@vgn.nl.