Seks, erotiek en mensen met een beperking

Seks en intimiteit zijn voor mensen met een beperking veelal minder vanzelfsprekend dan voor mensen zonder beperking. De behoefte daarentegen niet. Binnen de gehandicaptenzorg is er steeds meer aandacht voor seksualiteit en (betaalde) sekszorg. Op deze pagina vind je daarover meer informatie.

VGN ontwikkelde in samenwerking met vele andere organisaties, mensen met een beperking en hun ouders/verwanten Visie 2030, een toekomstvisie voor de gehandicaptenzorg. Die visie staat in het teken van meedoen in de maatschappij, gelijkwaardigheid en zelfbeschikking. Een belangrijk, maar niet veel besproken onderwerp daarbij is seksualiteit en intimiteit.  

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking vaak slechts een beperkt aantal contacten en vriendschappen hebben, laat staan intieme of seksuele relaties. Maar de behoefte is er wel. Hoe gaan zorgorganisaties hiermee om?  

Op deze pagina vind je interviews, podcasts en achtergrondinformatie over seksualiteit en intimiteit binnen de gehandicaptenzorg.  

Meer weten?

Voor (pers)vragen kunt u terecht bij Johan van Ruijven (woordvoerder VGN).

Foto van Johan van Ruijven