Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sOpleiden en ontwikkelen

Digitale leertrajecten

E-learning neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. De toegevoegde waarde staat vaak niet ter discussie. De cursisten kunnen in hun eigen tempo en op een tijdstip dat hen het beste uitkomt de lesstof tot zich nemen. Dit voorkomt onder andere onnodige reistijd, planningsproblemen of afwezigheid bij studiebijeenkomsten. Daarnaast kan via het leerlingmanagementsysteem (LMS), scenario building en beoordelingsvragen worden bepaald of en in welke mate de cursist de lesstof beheerst. Kort gezegd; e-learning leidt tot lagere verletkosten en een hoger rendement van het opleidingsbudget.

Meer weten