De Toolkit Ouderen geeft informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. Want mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten en een grotere kans op een 'slechte oude dag' door verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg en ondersteuning is cruciaal voor de kwaliteit van leven Ouderen wonen bovendien steeds vaker in gewone wijken, waardoor zij voor zorg en ondersteuning voor een belangrijk deel onder de Wmo zullen vallen.

De doelgroep ouderen

Tot de ouderen rekenen we mensen met een matige verstandelijke beperking van 50 jaar en ouder. Mensen met het syndroom van Down of een ernstige meervoudige handicap worden al vanaf 40 jaar tot ouderen gerekend. Bij zwakbegaafde mensen begint de veroudering juist later (rond de 65), waarbij het ouder worden veel lijkt op het ouder worden van mensen zonder een verstandelijke beperking. Lees verder

Informatie voor professionals

Voor professionals, beleidsmakers en huisartsen in de ouderenzorg, thuiszorg of welzijnswerk die deel uitmaken van de ketenzorg of een individueel ondersteuningsnetwerk.

Informatie voor gemeenten

Voor gemeenten die als regisseur en financier van zorg, wonen en welzijn betrokken zijn bij de participatie van kwetsbare doelgroepen.

Informatie voor overige geïnteresseerden

Voor iedereen die meer wil weten over implicaties die kunnen optreden tijdens het verouderingsproces van mensen met een verstandelijke beperking, zoals Wmo-raden, woningbouwcorporaties, zorgkantoren of hulpverleners bij de GGZ. Interessante informatie vindt u via de linkjes in de bovenstaande blokken.